Problemer med NAV?

Advokat Inga S. Kjernlie har trygderett som spesialområde, og har mange års erfaring både med klagesaker for NAV og ankesaker for Trygderetten. Advokaten vet hvor vanskelig det kan være å nå frem i NAV-systemet, og kan derfor hjelpe deg med dette. Da Trygderetten er en landsdekkende ankeinstans uten fremmøteplikt, tas oppdrag i hele landet.

Dersom du har inntekt og formue under visse grenser, vil du kunne ha krav på fri rettshjelp.

Advokat Inga S. Kjernlie har trygderett som spesialområde, og har mange års erfaring både med klagesaker for NAV og ankesaker for Trygderetten. Advokaten vet hvor vanskelig det kan være å nå frem i NAV-systemet, og kan derfor hjelpe deg med dette. Da Trygderetten er en landsdekkende ankeinstans uten fremmøteplikt, tas oppdrag i hele landet.

Dersom du har inntekt og formue under visse grenser, vil du kunne ha krav på fri rettshjelp.